Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Yêu cầu báo giá thuê xe

CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự hiển thị dưới đây vào ô ngay bên dưới. Nhấn nút "Gửi yêu cầu Báo giá" để gửi yêu cầu thuê xe.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Dịch vụ cho thuê xe Du lịch

Cho thuê xe 29 chỗ đi Quảng Bình Nhật Lệ
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
14,500,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 35 chỗ đi Quảng Bình Nhật Lệ
Thời gian: 
4 ngày 3 đêm
Giá tham khảo: 
16,800,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 45 chỗ đi biển Thiên Cầm
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
13,400,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 35 chỗ đi biển Thiên Cầm
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
11,000,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 29 chỗ đi biển Thiên Cầm
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
9,400,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 16 chỗ đi biển Thiên Cầm
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
6,700,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 16 chỗ đi biển Cửa Lò
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
5,400,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 29 chỗ đi biển Sầm Sơn
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
5,600,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 16 chỗ đi biển Sầm Sơn
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
4,100,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 16 chỗ đi biển Hải Hòa
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
4,300,000 (VNĐ)
cho thuê xe 29 chỗ đi hải hòa
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
5,900,000 (VNĐ)
cho thuê xe 29 chỗ đi hải tiến
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
5,700,000 (VNĐ)
cho thuê xe 16 đi hải tiến thanh hóa
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
4,100,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 35 chỗ đi Sapa
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
10,700,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 29 chỗ đi Sapa
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
9,100,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 16 chỗ đi Sapa
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
6,500,000 (VNĐ)